Transport

image 1

Eni smörjmedel som specialutvecklats för kommersiella fordon som dieselskåpvagnar, lastbilar och bussar erbjuder utmärkt kvalitet till bra pris och uppfyller alla branschspecifika krav.
Från Eni forskningslaboratorier kommer en komplett produktlinje med smörjmedel för tunga fordon som erbjuder hög effektivitet och tillförlitlighet med optimalt skydd för lastbildmotorn.
Med lyhördhet för dagens miljöfrågor har Eni tagit fram en serie spjutspetprodukter som inte bara tillfredsställer gängse krav för vägtransportbranschen men också medför minskad belastning på miljön.

I produktlinjen i-Sigma ingår produkter som utnyttjar tillförlitliga, testade sammanställningar och ledande teknologier som lämpar sig för moderna motorer utrustade med efterbehandlingssystem som minskar avgasutsläppet.
Ett antal smörjmedel i den här produktlinjen har specialutvecklats för ge en bättre bränsleekonomi och vara mer skonsam för miljön. Med i-Sigma hålls motorerna skyddade i alla väder även under de svåraste körförhållandena.
I-Sigma smörjmedel upprätthåller oförändrade prestandakan och kan användas enlig tillverkarens rekommenderade oljebytesintervall.

Support:
Alltid rätt produkt för motorn: använd vårt produktverktyg på vår webbplats.

Rättsligt meddelande    Integritetspolicy