image 1

Profil av Eni

Eni är ett stort integrerat energiföretag som satsar på tillväxt inom upptäckande verksamhet, tillverkning, transport, omvandling och marknadsföring av olja och gas.

För mer information
image 1

Sponsring

Eni's åtaganden
Eni har starka samarbeten med stora organisationer över hela världen för att säkerställa främjandet av vårt varumärke. Därtill garanterar lokala arrangemang att Eni-varumärket har närvaro överallt.

För mer information
image 2

Publikationer

Information i PDF-fil
Här finns publikationer om Eni smörjmedel i Sverige.

För mer information
image 3

Nyheter

Företagsnyheter
Här finns alla nyheter för kunderna till Eni smörjmedel i Sverige.

För mer information
Rättsligt meddelande    Integritetspolicy