Profil av Eni

image 1

I Sverige strävar Eni efter att kunna erbjuda och marknadsföra företagets petroleumprodukter, och i synnerhet specialsmörjmedel baserat på produktkännedom och omfattande expertis inom hanteringen av distributionskanalerna.

Kärnverksamheten är baserad i Eni Benelux, Enis dotterbolag i Nederländerna, som ansvarar för försäljning och marknadsföring av smörjmedel och relaterade specialprodukter i Beneluxländerna, Storbritannien och Skandinavien.

Med ett strategiskt läge i Rotterdams hamnområde kan Eni Benelux erbjuda alla fördelar av ett kommersiellt centrum för samordning och leverans av handelsvaror, ett erfaret och rutinerat arbetsteam med stor vana inom internationell handel som kan erbjuda en flexibel och tillförlitlig verksamhet, där professionalism och service kommer på första plats. Korta leveranstider, utmärkt service efter försäljning, komplementerande marknadsföring och prestigefulla sponsorskap är bara ett fåtal verksamhetsområden som utmärker Eni Benelux bland konkurrenterna inom branschen för smörjmedel och relaterade specialprodukter.

Rättsligt meddelande    Integritetspolicy