Integritetspolicy

Integritetspolicy
Sekretesspolicy för Eni Benelux BV (härefter kallat Eni)
Principer
Eni är glada över att du besöker vår webbplats och är intresserad av vår verksamhet och våra produkter. Vi tar skyddet av dina personliga uppgifter på allvar och det är en prioritet att du kan lita på att ditt besök på våra webbsidor hanteras med fortroligt. Det är vår standard praxis att följa lagstadgade bestämmelser om dataskydd.
Våra anställda är skyldiga att upprätthålla datasekretess och genomgår regelbundet utbildning i dataskydd och datasäkerhet.
Vi vill helt kort förklara hur vi skyddar dina uppgifter och vad det betyder för dig när du använder dig av våra erbjudanden online.
1. Åtkomstdata
(1) När du besöker vår webbplats , hämtar Eni åtkomstdata för backup och ger det i princip oss möjlighet att identifiera dig:
- namnet på din internetleverantör
- landet du befinner dig i
- webbplatsen du sökt upp oss från
- sökrubriker om du kommit till vår webbplats via en sökmotor
- Webbsidor du besöker inom webbplatsen
- Webbläsare och operativsystem som du använder
- filer som du laddar ner från vår webbplats
- längden, datum och tidpunkten för ditt besök
(2) Dessa data evalueras av Eni för att ta reda på analysera användarbeteenden. Ingen personrelaterad användning av dina data förekommer.
2. Persondata
- Persondata är information som explicit används för att fastställa din identitet. Persondata inbegriper information så som ditt namn, postadress eller e-postadress.
- Förutom åtkomstdata lagrar vi även persondata enbart när du uppger dem frivilligt för att till exempel registrera dig som användare, deltar i en undersökning eller tävling eller ställer en fråga.
- Därutöver används persondata enbart för det avsedda syftet endast så som du tillåtit eller som lagen föreskriver. Eni använder krypteringsmetoder på säkra domäner för att skydda dina data när de överförs. Detta innebär att ingen annan på internet kan läsa det som utväxlas mellan din webbläsare och exempelvis vårt ordersystem.
- Alla data lagras uteslutande på speciella skyddade servrar hos Eni. För övrigt gäller att om du använder vårt ordersystem ombeds du godkänna att Eni och dess partners får lagra och använda dina data.
3. Vidarebefordra persondata till tredje part
- Eni förser även sina tjänster i samarbete med valda partners. De är föremål för samma stränga regler enligt dataskyddslagen och omfattas även av Eni’s koncept för dataskydd.
- Persondata vidarebefordras enbart
när orderdata bearbetas, till exempel vid en beställning online
- i enskilda fall med ditt tillstånd.
- Eni vidarebefordrar inte annan information så som information som givits frivilligt om vissa intresseområden till tredje part.
- Persondata överförs till statliga organ och myndigheter enbart i den utsträckning det krävs enligt laga rätt och domstol.
4. Rätt att återkalla samtycke
- Om du eller ditt ombud skriftligen begär att Eni att ändra, upphöra att använda eller ta bort dina persondata, gör vi givetvis det direkt.
- Om du har registrerat dig som användare har du möjlighet att granska dina data och vid behov ta bort eller ändra dem.
5. Cookies och aktivt innehåll
- Cookies är små textfiler över hela välden och även i Sverige av många webbplatser. Under ditt besök skapas cookies på vår webbplats och sparas av vår server på din hårddisk.
- Våra cookies innehåller ingen personbunden information.
- Dessutom kan de cookies som sparats av våra servrar enbart läsas igen av oss och inte av andra eller tredje parters webbplatser. De flesta webbläsare är inställda för att automatiskt godta cookies.
- Vill du inte dra nytta av de fördelar som cookies medför, kan du helt enkelt ange detta i din webbläsare. Detta kräver att du ändrar de enskilda inställningarna i din webbläsare. Det går också bra att titta på vår webbplats utan att ta emot cookies. Det kan dock innebära en begränsad funktion av det vi har att erbjuda.
- Du kan inaktivera Javascript, ActiveX eller andra kontrollelement eller script-språk för webbplatser med exekverbart innehåll av säkerhetsskäl, när som helt i din webbläsare. Men du kan fortfarande navigera på våra webbsidor utan Javascript.
6. Länkar
Vissa av Eni’s webbsidor innehåller länkar till andra webbplatser. Vi granskar dessa direkta länkar noga i rimlig utsträckning. Eni ansvarar inte för innehållet på länkade webbplatser. Eni ansvarar inte heller för innehållet på webbplatser som hänvisar till oss.
7. Förbehåll för ändringar
Eni förbehåller sig rätten att ändra denna policy om dataskydd när som helst och i enlighet med dataskyddslagen.

Frågor och kommentarer
Har du trots denna information ändå några frågor om Eni’s dataskydd är du välkommen att skicka dem till vår datasäkerhetschef via e-post.
Reviderad: 2011-08-01
Data Protection Officer
Eni Benelux BV
Eemhavenweg 50
P.O. Box 9410 NL-3007 AK Rotterdam Nederländerna
Tel.: +31 (0) 102941555
Fax: +31 (0) 104294594

Rättsligt meddelande    Integritetspolicy