Fetter

image 1

Ofta associeras smörjmedel med olja men faktum är att det finns massor med tillämpningsområden där smörjvätskor inte kommer till pass, där det vanligaste är just fett.

Enligt ASTM (American Society for Testing and Materials) definieras smörjfett som en fast eller halvflytande substans innehållande förtjockningsmedel och en smörjande vätska. Andra ingredienser som tillsatser och fasta smörjmedel kan också tillsättas för att ge fettet särskilda egenskaper. Denna definition fastställer att en grundläggande egenskap för smörjfett är att det inte är en viskos olja utan en förtjockad olja, ett flerfassystem som utgörs av två viktiga komponenter bestående av ett förtjockningsmedel och en flytande olja. Av denna anledning kan produktens konsistens variera beroende av mängden förtjockningsmedel som ingår, vilket kodifieras av ett NLGI-nummer (National Lubricating Grease Institute - USA).
Fetternas egenskaper kopplas därför till beskaffenheterna av den typ av förtjockningsmedel och smörjmedel de innehåller.

Förtjockningsmedel kan vara tvål (kalcium, litium, natrium och liknande), komplex tvål (kalcium, litium, litium-kalcium, aluminium osv.), bentone- eller polyurea-baserad, medan oljan som blandas i förtjockningsmedlet kan vara på mineralbaserad, halvsyntetisk eller syntetisk bas.

När det gäller produktionen är fetter mycket mer komplexa än oljor. Tillverkningen av fett är inte så enkelt som att bara blanda ihop ingredienserna utan kräver en tämligen komplicerad produktionsprocess där kemiska reaktioner utlöses av de olika komponenterna.

Fetter används som alternativ till smörjvätskor för smörjning och skydd av mekaniska maskinerier, särskilt där det är trångt om plats eller dropp kan utgöra ett problem.
Fett kan tillsättas kontinuerligt (inom järn- och stålindustrin), men även för att smörja en komponent under hela livstiden (kullager eller små reduceringsväxlar).

Att välja rätt produkt kan vara svårt och bör göras i samrådan med en expert då det finns så många faktorer som har inflytande på hur produkten fungerar och inverkar på maskiner som smörjs med fett. Eni är en av de största producenterna av smörjfett och har ett stort utbud av produkter som kan uppfylla behoven såväl inom industri- som fordonssektorn.

Rättsligt meddelande    Integritetspolicy