Industriella smörjmedel

Industriella smörjmedel används inom ett mycket stort tillämpningsområde.
Detta innefattar produkter avsedda för smörjning av industriella maskiner som hydraulsystem, turbiner, kompressorer, kullager, öppna och slutna växlar, kraftöverförningar och styrning på anläggningar, pneumatiska verktyg och industriella växellådor. För alla dessa kategorier är hydrauloljan den som används i de största volymerna. Vanligtvis innehåller dessa hydraulvätskor tillsatser med gränsskiktssmörjande egenskaper för att motverka slitaget på pumpar. Med undantag för vissa specialsmörjmedel är halten tillsatser i industriella smörjmedel väldigt låg, (max. 5%), det som är av vikt är balansen mellan de olika tillsatserna för att erhålla effekt med önskade prestanda.

Vid sidan om de kemiska/fysiska kraven på dessa produkter, är det viktigaste urvalskriteriet för industriella smörjmedel att de uppfyller specifikationerna enligt ISO/DIN-standarderna. Därutöver har tillverkare, komponenter eller maskiner sina egna specifika krav (EATON VICKERS, DAVID BROWN, DENISON, ALSTHOM, SIEMENS etc.) som föreskriver ytterligare tribologiska laboratorietester (för t.ex. friktion och slitage) eller tester som simulerar förhållandena i praktiken. Även de industriellal smörjmedlen sammanställs noga med lämpliga komponenter för tillämpningen, de basoljor och tillsatser som används för att erhålla önskvärda egenskaper utgår från prestanda och livslängd.

Basoljor
Motsvarar den största volymen i den färdiga produkten för de flesta smörjmedel. Den färdiga produkten innehåller oftast 70% till 99% basolja.
Kvaliteten på basoljan är beroende på den råolja som används och processen som används. Basoljan kan ha olika egenskaper:

Mineraler: en blandning av kolväten som utvinns ur råolja genom en konventionell raffineringsprocess eller en standard hydreringsprocess. Produkter av olika viskositet inom destilleringsprocessen kallas "cuts".

Antalet "cuts" och de relativa viskositetsegenskaperna är beroende av tillverkaren och typen av process som används. Följande oljor framställs normalt:

 • en lättflytande produkt (SN 80 ÷ 100 eller spindelolja)
 • en flytande produkt (SN 125 ÷ 170 normalt 150)
 • en trögflytande produkt (SN 350 ÷ 600)
 • en klar produkt (BS 150 ÷ 200)
 • Okonventionella basoljor: Distillat från petroleumprodukter genom gängse raffineringsprocesser och kemisk/fysisk efterbehandling (HC-metod).

  Syntetisk basolja: alla typer av syntetiskt framställda olja. Framställs genom oligomerisering och hydrering av olefiner, dessa är av en högre kvalitet än HC produkter.

  Tillsatser
  Tillsatser är ämnen som på något sätt berikar oljan med önskvärda egenskaper för ett visst användningsområde.
  Det vanligaste tillsatserna är:
  för att begränsa avlagringar

 • Tvättmedel, dispergeringsmedel
 • Antioxidanter
 • för att reducera slitage genom korrosion och begränsa mekaniskt slitage
 • Nötningshämmande tillsatser
 • Korrosionshämmande tillsatser
 • för att modifiera basoljans fysiska egenskaper
 • Flytpunktsänkare (P.P.D)
 • Viskositetsindexförbättrare
 • VM friktionsmodifierare
 • Skumdämpning
 • Rättsligt meddelande    Integritetspolicy