Hydrauloljor

image 1

Av alla olika typer av smörjmedel som finns på marknaden är hydraulolja den som används mest inom det bredaste tillämpningsområdet, allt från hydrauliska maskiner för drift av grävmaskiner, vägskrapor och andra röjningsmaskiner, till styrsystem i fartyg, flygmaskiner och enorma industripressar som kan utöva tryck på tusentals ton.

När man behöver tillsätta stora krafter eller säkerställa att mekaniska delar fungerar perfekt måste man kunna lita till en hydraulvätska som ger bra smörjning och säkerställer maskinfunktionerna.

På detta område har Eni ett stort utbud med produkter med mycket skilda egenskaper. Gemensamt för samtliga produkter är dock är den höga kvaliteten på råmaterialen, produktionsmetoderna och ett stort fokus på miljön.

Rättsligt meddelande    Integritetspolicy