Skärvätskor

image 1

Skärvätskor är en makrokategori med en mångfald av produkter för en enorm mängd tillämpningsområden inom bearbetningsprocesserna för mekaniska komponenter av alla typer och storlekar.
Även när det gäller sammanställningen innefattar denna vidomfattande makrokategori smörjvätskor på såväl mineral- som syntetbas men även flera andra kemiska produkter. Inom denna specifika sektor finns såväl generiska produkter vad beträffar tillämpning, som specialprodukter som tagits fram för enskilda anläggningar och kunder. Detta är anledningen till att dessa produkter kräver teknisk assistans för att understryka särdragen för varje enskild tillämpning och göra modifikationer som säkerställer att produkten möter de specifika smörjningsbehoven.
Bästa resultat inom metallbearbetning får man genom att bilda ett partnerskap i nära samarbete mellan leverantör och kund.

Männikan i fokus
Idag utsätts alla människor dagligen för ett antal potentiella allergener. Allergener är ämnen som irriterar huden och kan orsaka allergier, det kan vara vanliga kemikalier som används på jobbet eller hemma för hushållsbruk. För att kunna förebygga allergier och komplikationer är det viktigt att försöka undvika kontakt med dessa potentiella allergener.

Aquamet för bättre arbetssäkerhet
Agip aquamet-produkter har utvecklats i syfte att minska biocidhalten som normalt ingår i kylvätskor och därmed minimera allergirisken med dessa verksamma ämnen. Vi banar vägen på detta område, enbart innovation leder till framsteg. Samtidigt tar vi inte bara hänsyn till fastställda gränsvärden men även senaste rön inom arbetssäkerhet och arbetsskydd.

Tillverkningsmaskinerna i fokus
Kraven på moderna tillverkningsprocesser inom metallbearbetningsindustrin växer ständigt, det kan till exempel gälla svåra skärningsarbeten i höghållfast stål eller skärning av komplex geometri. Höga krav ställs även för effektiv rengöring av arbetsstycken och korrosionsskydd. Moderna bearbetningsvätskor är en viktig parameter i alla metallbearbetningsprocesser, då de spelar en viktig roll för att maximera prestanda och samtidigt reducera bearbetningskostnaderna.

Aquamet är en succéfaktor för produktionskostnaden
Agip aquamet kylmedel utsätts för många tekniska utmaningar. De upprätthåller maximala prestanda under längre livslängder, bidrar till högdimensionell noggrannhet och bästa ytkvalitéer. Agip aquamet produkter kännetecknas av en utomordentlig biostabilitet och bidrar till maximal verktygsliv. Låg flödesförlust reducerar påfyllningsmängderna och är ett viktigt bidrag till att minska tillverkningskostnaderna.

Miljön i fokus
En av de största utmaningarna för framtiden är ett varsamt nyttjande och hantering av naturresurser. Särskild uppmärksamhet måste ges åt optimal användning av råmaterial men även längsiktig planering av den ekologiska bearbetningen och avyttringen av restprodukter från tillverkningsprocesserna.

Aquamet optimerar och skonar resurser
Våra kylvätskor ger längsta verktygsliv. Detta innebär inge barra nedskärningar av stilleståndstider för produktbyte men även en signifikant minskning av avfallsmängd och -hantering. Vi skär ned er förbrukningen genom att minska behovet av produktpåfyllning genom reducerade flödesförluster. Agip aquamet produkter är därför en viktig bidragande faktor till optimal användning av resurserna i tillverkningsprocesserna.

Rättsligt meddelande    Integritetspolicy