Transmissionsoljor

image 1

Trots att växlar och transmissionssystem inom industriella tillämpningar har en enklare konstruktion än de som används inom fordonsteknik, kräver vissa av dem ändå specialsmörjmedel som kan hantera de stora belastningar de utsätts för. Av denna anledning har dessa mineral- och syntetbaserade produkter berikats med tillsatser som säkerställer att oljan kan stå emot stora belastningar.

Eni produktutbud karakteriseras av komponeter av hög kvalitet som ger utmärkta prestanda vad beträffar smörjning, skydd och lång livslängd.

Rättsligt meddelande    Integritetspolicy