Turbinoljor

Turbiner är mycket komplexa och känsliga motorer och smörjmedel som används för den här typen av maskinerier spelar en viktig roll för att garantera korrekt och kontinuerlig drift och hålla underhållskostnaderna till ett minimum.

Turbinolja tillverkas av högkvalitativ mineralbaserad olja som ger prestanda på högsta nivå när det gäller demulgeringsförmåga (separation från vatten) och luftseparation.

Eni utbud av turbinoljor inbegriper produkter tillverkade av icke-konventionella baser speciellt för känsliga tillämpningar eller förhållanden som kräver utomordentligt oxideringsmotstånd.

Rättsligt meddelande    Integritetspolicy