Motoroljor

image 1

Eni har ett brett utbud av högteknologiska smörjmedel som fyller alla krav för alla typer av bilmotorer. Oavsett om det gäller bensin- eller dieseldrivna små ekonomiska eller stora personbilar, tunga skrytåk eller snabba sportmodeller, Eni smörjmedel upprätthåller maximala prestanda och största tillförlitlighet under alla körförhållanden.

Eni smörjmedel uppfyller de senaste och striktaste specifikationerna från fordonstillverkarna och fordonsindustrin vilket säkerställer bästa skydd och livslängd för motorns alla delar.

För diesel- och bensindrivna motorer gäller vissa gemensamma krav på smörjmedel men för båda finns faktorer som inte bara gäller den termiska cykeln men även driftförhållanden: bensinmotorn är vanligare som bilmotorn medan disermotorer är vanligare i kommersiella och industriella fordon (lastbilar, entreprenadfordon, traktorer, bussar etc.).

Kvaliteten på en motorolja fastställs genom prestandatester på motorer i provbänk men också ofta med testfordon. Testningen på enbart motorer utförs för särskilt svåra förhållanden enligt en standardprocedur som simulerar kritiska driftförhållanden. Andra tester utförs i laboratorier för att fastställa viskosimetriska egenskaper och kompatibilitet med material som packningar etc.

Rättsligt meddelande    Integritetspolicy