Kommersiella fordon

image 1

Följande produkter är avsedda för de mest vittgående tillämpningarna. Majoriteten av dessa diseldrivna motorer används i lastbilar, jordbruksmaskiner och anläggningsfordon med annorlunda funktionsbehov och driftsparametrar.

Den tekniska diversifieringen och gällande reglering gällande begränsning av luftföroreningar har gjort det nödvändigt att utveckla mycket avancerade produkter under de senaste åren och tillsammans med dessa finns även produkter med mera standard prestandaprofiler som behövs för att begränsa underhållskostnaderna för äldre och mindre avancerade fordon.

Rättsligt meddelande    Integritetspolicy