Klassificering av motoroljor

image 1

Smörjmedel måste kunna garantera en minimum kvalitet för den avsedda tillämpningen, därför definieras ett specifikt prestandavärde som verifieras och definieras genom testning i såväl laboratorium som ute på fältet med en motorfordonsflotta.

Prestandsklassificering fastställs ofta genom internationella organ som utvecklar, publicerar och regelbundet uppdaterar de så kallade "specifikationerna" baserat på de behov som marknaden har på smörjmedel och in linje med utvecklingen av motorteknologin.
I många fall presenterar tillverkarna av fordonen eller motorerna, eller nationella organ (t.ex. armén, flottan, etc.) egna specifikationer.

Ledande internationella sammanslutningar (API, ACEA, ILSAC med flera) har fastställt en klassificering baserat på prestanda som integreras med klassificeringen från de största fordonstillverkarna som i sin tur fastställer sina egna specifikationer.

Klassificering som anammas i USA och ges ut av API (American Petroleum Institute) delas in i två grupper: "S" för bensindrivna fordon och "C" för diseldrivna motorer. Dessa bokstäver följs av en andra bokstav som anger smörjningsprestanda (t.ex. SJ).
I Europa är det ACEA (Association des constructeurs Européens d'Automobiles) som sammanför de ledande fordonstillverkarna och som har definierat kategorierna och tillämpningen för motoroljor för bensindrivna bilar med bokstaven "A", diseldrivna med bokstaven "B" och kommersiella diselfordon bokstaven "E". Ytterligare en kategori betecknas med bokstaven "C" som tilldelas produkter med låga SAP-värden eller är kompatibla med diselpartikelfilter.

Generellt tenderar prestationsspecifikationerna för smörjmedel i allt större grad att garantera:

  • Längre mellan oljebytena -> en tendens att välja syntetiska medel
  • Mindre friktion på rörliga delar -> lägre viskositet
  • Minskning av askbildande komponenter
  • Rättsligt meddelande    Integritetspolicy