Motorolja

image 1

Egenskaper
Motorolja sammanställs av mineral- eller syntetolja och en kombination av tillsatser som generellt inbegriper:

för att begränsa motoravlagringar och slam

 • Detergenter, dispergeringsmedel
 • Antioxidanter
 • för att minska slitage genom korrosion och minska mekaniskt slitage

 • Slitagemotverkande tillsatser
 • Korrosionsskyddande medel

 • för att ändra de fysiska egenskaperna av basoljan
 • Flytpunktsnedsättande tillsats (P.P.D)
 • Viskositetsindexförstärkare
 • VM friktionsmodifierare
 • Skumdämpning

 • Klassificering av motorolja
  Det finns två huvudsakliga klassificeringskriterier för motoroljor:
 • Baserat på viskositet (SAE)
 • Baserat på prestanda (API, ACEA, tillverkarspecifikationer)

 • Sae-klass
  Kinematisk viskositet som mäts vid 100°C anger SAE-grader mellan 20 - 60 för stigande nivåer av viskositeten.
  Dynamisk viskositet vid låg temperatur anger SAE "W"-grader, från inledande "Winter", mellan 0W - 25W baserat på viskositetnivåer mätt vid temperaturer mellan -35° - -5°C. Temperaturen representerar den lägsta möjliga temperaturen vid vilken motorn kan starta med en olja av motsvarande SAE-grad (dvs. en 15W olja gör det möjligt att starta motorn vid ned till -20°C).
  Minimitemperatur för pumpbarhet anger vid vilken lägsta temperatur oljan förutom att starta motorn, kan flöda fritt och smörja alla kritiska delar.

  Rättsligt meddelande    Integritetspolicy