Smörjmedlens funktion och sammanställning

image 1

Den främsta funktionen för smörjmedel i motorfordon (och även i industrimaskiner) är att reducera friktion och slitage från mekanisk kontakt och värme.

Friktion är det motstånd som bjuds av en rörelse över två ytor, medan slitage är en mekanisk slitning på kontaktytorna som även uppstår på kemisk väg genom den värme som uppstår genom friktionen.

Ett smörjmedel är en avvägd blandning av ett antal komponenter. Sammanställningen av denna blandning är med andra ord det recept som ska följas vid tillverkningen.

Sammanställningen av smörjmedlet består av basoljor och tillsatser i en kombination som avgör hur den kommer att fungera, vilket mäts i prestanda och hållbarhet.

Den slutgiltiga smörjningskvaliteten beror oftast på kvaliteten av de basoljor som använts, vilka generellt utgörs av antingen:

  • mineraloljor: framställs genom raffinering av råolja
  • syntetiska oljor: framställs genom en kemisk laboratorieprocess.
  • Jämfört med mineralbaserade oljor kan syntetiska oljor säkerställa:

  • En lägre flyktighet med jämförbar viskositetsgrad (vilket gör att den räcker längre).
  • Större viskositetsindex (bredare temperaturområde).
  • Bättre kemisk stabilitet vid högre temperaturer (längre användarhet).

  • Användningen av syntetiska basoljor i smörjmedel avgörs i allmänhet av motortillverkarens krav på prestanda (för flygtighet, viskositet, längre livslängd), av miljöhänsynstagande (inte giftig, biologiskt nedbrytbar) eller av marknadsföringsskäl (syntetisk olja = högteknologiolja).

    Rättsligt meddelande    Integritetspolicy