Välja rätt motorolja

image 1

Följ alltid tillverkarens rekommendation när du ska välja den bästa motoroljan. För att välja ett lämpligt smörjmedel är det därför viktigt att:

  • Noga läsa avsnittet om smörjning (lubrication) i handboken som kom med fordonet.
  • Ta reda på tillverkarens rekommenderade viskositetsnummer (t.ex. 5W30, 15W40, etc).
  • Ta reda på tillverkarens rekommenderade specifikationer för prestanda (t.ex. ACEA B4, VW 505.00, etc).
  • Välj ett överensstämmande smörjmedel i Eni omfattande produktutbud som garanterar viskositet och specifikationer enligt tillverkarens rekommendationer.

  • För att välja rätt smörjmedel för ditt fordon kan du också rådfråga Eni smörjmedelsguide.

    Rättsligt meddelande    Integritetspolicy