Transmissionsoljor

image 1

I alla fordon intar växellådan en viktig plats för att säkerställa att kraften som motorn genererar finns tillgänglig och kan användas i rätt läge. Den senaste tiden har transmissionsoljorna genomgått stora förändringar för att säkerställa växellådans funktion under allt svårare förhållanden vad beträffar temperaturer och belastning på mekanismen. Tendensen att reducera storlek och vikt på växellådorna och försöka reducera invändig friktion för att minimera förlusteffekt har lett till att en helt ny generation av högpresterande transmissionsoljor med allt längre oljebytesintervaller tagits fram.

Eni har stor närvaro inom denna sektor med ett komplett utbud som inbegriper smörjmedel lämpade för större laster med operatörstyrda maskiner och produkter för de moderna automatlådorna för personbilar, smörjmedel för transmission i lantbruksmaskiner och kopplingsolja för motorcyklar och momentväxlar på moderna skotrar. Transmissionsoljor för personbilar utgörs av produkter för manuella och automatiska växellådor (ATF - Automatic Transmission Fluid) och differentialväxeloljor.

Prestanda för transmissionsoljor standardiserades på 1950-talet genom introduktionen av MIL-L-2105 (American military specification) följt av API (American Petroleum Institute) i början 1960-talet genom introduktionen av GL (Gear Lubricant)-specifikationerna. Det finns inga europeiska specifikationer: konstruktörerna tenderar att använda egna specifikationer baserade på prestandatester med originaldelarna.

På grund av tillverkarnas tendens att betrakta transmissionsolja som en livstidsprodukt har teknologin utvecklats mot sammanställningar på syntetbas.

Rättsligt meddelande    Integritetspolicy