Specialprodukter för motorfordon

image 1

Eni erbjuder inte bara motoroljor och smörjmedel för växellådor. Inom fordonsbranschen finns många andra produkter för "extra" tillämpning men som är av avgörande betydelse för en bra funktion med alla fordon.
Kylarvätskor, bromsvätskor, chassifett och många andra specialvätskor ingår i den här produktkategorin.

AdBlue®
AdBlue® är en viktig produkt för fordon som använder SCR-teknologi (Selective Catalytic Reduction), en teknologi som minskar skadliga utsläpp, framför allt kväveoxid. AdBlue tillverkas av en 32,5% karbamidlösning i avjoniserat vatten och måste används i praktiskt alla tunga dieselfordon (lastbilar och bussar) som tagits i drift efter 2006-11-01, då Euro IV trädde i kraft.
Även en del lättare fordon har de senaste åren släppts på markanden som kräver AdBlue (Mercedes, Audi, Mazda, VW, etc.).

Renhetsgraden av AdBlue har stor betydelse och kan enbart säkerställas genom en fullt kontrollerade leveranskedja, från produktion till förvaring. Faktum är att SCR-katalysatorerna är extremt känsliga för kontaminering och kan orsaka bestående och kostbara skador om oren AdBlue används. Skada till följd av fel användning av AdBlue kan upphäva garantin från fordonstillverkaren. När du väljer Eni som din AdBlue-leverantör, oavsett mängd och förpackning, kan du vara säker på att du väljer rätt.

Rättsligt meddelande    Integritetspolicy